Opracowania dotyczące Jadwigi Zamoyskiej

 • Ajewski Konrad, Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775-1856, Warszawa 2010
 • Bątkiewicz-Szymanowska Edyta, Tytus Działyński (1796-1861), Kórnik 2018
 • Biniaś-Szkopek Magdalena, Portret kobiety skutecznej. Opowieść o Jadwidze Zamoyskiej, Poznań 2023
 • Błędowska-Rottermundowa z Działyńskich Henrietta, Pamiątka przeszłości, oprac. Ksenia Kostenicz, Zofia Makowiecka, Warszawa 1960
 • Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Panny Czartoryskie, Warszawa 1995
 • Czachowska Katarzyna, Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923). Życie i dzieło (Poznań 2011), (wyd. 2 Kórnik 2023)
 • Dopierała Kazimierz, Emigracja polska w Turcji w XIX i XX w., Lublin 1988
 • Konarska Barbara, W kręgu Hotelu Lambert. Władysław Zamoyski w latach 1832-1847, Wrocław 1971
 • Mężyński Andrzej, Jan Działyński (1829-1880), Wrocław 1987
 • Molik Witold, O mieszkańcach i życiu codziennym w Pałacu Działyńskich do początku XX wieku, w: W cieniu ratuszowej wieży, „Kronika Miasta Poznania” 2003, nr 2
 • Motty Marceli, Przechadzki po mieście, t. 1, oprac. Z. Grot, Warszawa 1957
 • Nowak Joanna, Władysław Zamoyski. O sprawę polską w Europie 1848-1868, Poznań 2002
 • Nowak Zofia: „Historia Zakładu Kórnickiego”. Cz. 1. „Kórnik – Lubowla – Kalwaria Zebrzydowska 1882-1889, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej Z. 25, 2001
 • Nowak Zofia: „Historia Zakładu Kórnickiego”. Cz. II. „Zakopane-Kuźnice, wrzesień 1889-lipiec 1914, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Z. 26, 2003
 • Nowak Zofia, Historia Zakładu Kórnickiego. Cz. III. Lipiec 1914 – październik 1924,  Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Z. 29, 2009
 • Skowronek Jerzy, Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), Warszawa 1994
 • Władysław Zamoyski (1853-1924), red. S. Sierpowski, Kórnik-Zakopane 2003
 • Zamoyska Jadwiga, Jenerał Zamoyski 1803-1868, t. 1-6, Poznań 1910
 • Zamoyska Jadwiga, Wspomnienia, oprac. Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Magdalena Biniaś-Szkopek, Poznań 2023
 • Zamoyska Maria, Wspomnienia, wyd. i opracowanie naukowe M. Biniaś-Szkopek, I. Kraszewski, K. Rataj, Kórnik 2017